Viggo
  • Danish
  • English

KIRKEUDSMYKNING
OG
UNDERVISNING 

AF
KONFIRMANTER OG JUNIORKONFIRMANTER

 

EVENTYR & KUNST har nu siden år 2000 haft et spændende samarbejde med sognepræst Sanne Langkilde i sognegården, Næsbyhoved Broby, Odense
. På 2 gange 10 timer har vi sammen med Sanne og lærerne fra Spruvelundsskolen hjulpet 20 -25 børn i 4 klasse med at udsmykke deres egen lille altertavle i træ. Der er blevet undervist i farvelære, skitser, malerteknik, motiver og færdiggørelsen af tavlen. Undervisningen har været delt i 2 perioder: før jul, med julens motiver og før påske, med påskens motiver. 
Da vi i året 2010 havde 10 års jubilæum med dette herlige samarbejde, fik vi en stor bestilling på en udsmykning af sognegårdens endevæg med motivet " Den sidste Nadver ", som blev indviet 1 advent 2010.

Image

Ligeledes har vi i 2 år haft et frugtbart samarbejde med sognepræst Lene Nørgaard og sognepræst Dennis Jessen i Næsby sognegård, Odense. I 2002 lavede vi en stor 3 delt altertavle, 2,40x2,40 m. inspireret af de gamle vandretavler, sammen med 66 konfirmander og de to præster. Motiverne var Helligånden og Påskens historie med Jesu liv og korsfæstelse, kædet sammen med kirkens symboler. På de 20 timer konfirmanderne havde at arbejde med altertavlen, nåede de at lave skitser, male kanter, lære farveteknikker og at færdiggøre motivet på hver deres lille plade, som tilsidst samlede til den store altertavle. Altertavlen blev indviet og brugt i Næsby Sognegård, mens kirken blev restaureret, og tavlen hænger stadig til beskuelse i sognegården.

I 2003 lavede vi små altertavler med motiver fra Jesu liv sammen med 25 junior konfirmanter og sognepræst Lene Nørgård.

Image

Birgit, sognepræst Sanne, Viggo, lærer og elever fra 4. klasse på Spurvelundsskolen, Odense, midtfor i baggrunden ses sognegårdens snedker Egon Larsen.


UNDERVISERE
VIGGO SOMMER

Kommer fra et kunstnerhjem, hvor faderen Stig Sommer var kunstmaler og keramisk formgiver. Viggo har studeret på Århus Kunstakademi, og har siden 1970 haft eget værksted, og har udstillet sine malerier mange steder i ind- og udland. I 10 år har Viggo haft malerworkshop med fangerne i Ringe Stadsfængsel. Igennem en periode på 5 år har han udsmykket Odense skoler: Spurvelundsskolen og Søhusskolen.
-Se nærmere info under udstillinger.

BIRGIT RASTRUP

Er uddannet væverske, og har siden 1969 haft eget værksted og udstillet sine textilskulpturer, billedtæpper, masker og skjolde både på seperatudstillinger og sammen med De Fynske Kunsthåndværkere, mange steder rundt i landet, i Norden og i Europa.
Siden 1969 har hun også undervist både voksne og børn i disse kreative fag.
-se nærmere info under udstilling.

 
Birgit
  Forsiden arrow Kirkeudsmykning